home English Tracks Yam Harachamim – ים הרחמים Lyrics

Yam Harachamim – ים הרחמים Lyrics

Song Info: Presenting you Yam Harachamim – ים הרחמים Lyrics.

Yam Harachamim – ים הרחמים Lyrics

אם החיים הם חידה לא מפורשת
והסודות זורמים בהם כמו נחלים
מנסים למצוא את כל צבעי הקשת
עובדים קשה לבנות פה משהו במילים

ואתה חי בזמן זמני, ספור בלוח
ומקווה לשתות את החיים עד תום
ובין כל אלה סך הכל רוצה לשמוח
ועל הדרך להגשים איזה חלוםאולי אחרי הכל תגיע לשמיים
אולי אחרי הכל תשמח מהחיים
תאמר תודה ותהפוך פתאום למים
ותצטרף לים הרחמים
אם השנים חולפות מהר ולא הספקת
ולא נשאר מהן יותר מזיכרון
היית איש חשוב ענק אך התפוגגת
והשתדלת להשלים עם השעוןאם החיים הם חידה לא מפורשת
והסודות זורמים בהם כמו נחלים
תקווה למצוא את כל צבעי הקשת
תשאיר פה רושם טוב ותאסוף מיליםאולי אחרי הכל תגיע לשמיים
אולי אחרי הכל תשמח מהחיים
תאמר תודה ותהפוך פתאום למים
ותצטרף לים הרחמים


This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *