home English Tracks Maghintay Ka Lamang Lyrics

Maghintay Ka Lamang Lyrics

Song Info: Presenting you Maghintay Ka Lamang Lyrics.

Maghintay Ka Lamang Lyrics

Ted Ito
Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo
Huwag maiinip dahil gan’yan ang buhay sa mundo
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya
Ang isipin mo’y may bukas pa na mayroong saya

Kabigua’y hindi hadlang upang tumakas ka
Huwag kang iiwas ‘pag nabibigo
Dapat na lumaban ka

Ang kailangan mo’y tibay ng loob kung mayro’ng pagsubok man
Ang liwanag ay ‘di magtatagal at muling mamamasdan
Ikot ng mundo ay hindi laging pighati’t kasawian
Ang pangarap mo ay makakamtan
Basta’t maghintay ka lamang
Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo
Huwag maiinip dahil gan’yan ang buhay sa mundo
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya
Ang isipin mo’y may bukas pa na mayroong saya

Kabigua’y hindi hadlang upang tumakas ka
Huwag kang iiwas ‘pag nabibigo
Dapat na lumaban ka

Ang kailangan mo’y tibay ng loob kung mayro’ng pagsubok man
Ang liwanag ay ‘di magtatagal at muling mamamasdan
Ikot ng mundo ay hindi laging pighati’t kasawian
Ang pangarap mo ay makakamtan
Basta’t maghintay ka lamang

Ang kailangan mo’y tibay ng loob kung mayro’ng pagsubok man
Ang liwanag ay ‘di magtatagal at muling mamamasdan
Ikot ng mundo ay hindi laging pighati’t kasawian
Ang pangarap mo ay makakamtan
Basta’t maghintay ka lamang

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *