home English Tracks ​​​lipad Lyrics

​​​lipad Lyrics

Song Info: Presenting you ​​​lipad Lyrics.

​​​lipad Lyrics

Sino ba ang nagsabi
Kung sino ka dapat maging?
Sa lakbay mo
Ikaw lang naman masusunod

Sa puso mo ang kasagutan
Sa puso mo ang daan
Malilito kung titingin mula sa mata nilaKunin mo ang pinapangarap
Mga tala’y abutin
Sabihin ang gustong sabihin
Maging sinong gustong maging..
Pakawalan at palayainKakaiba ang kislap
Ng mga matang walang kinikimkim
Iyo ang mundo
‘Di masamang maging totooKunin mo ang pinapangarap
Mga tala’y abutin
Sabihin ang gustong sabihin
Maging sinong gustong magingOoooh, lipad, lipad, lipad, lipad, lipad
Ah oooh, lipad, lipad, lipad, lipad, lipad

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *