home English Tracks Ebbe Skammelsøn Lyrics

Ebbe Skammelsøn Lyrics

Song Info: Presenting you Ebbe Skammelsøn Lyrics.

Ebbe Skammelsøn Lyrics

Svartsot
Skammel han bor sig nør i Thy, han er både rig og kåd;
Så væne har han sønner fem, de to fores ilde ad
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

Ebbe han tjener i kongens gård både for guld og ære
Hjemme sidder Peder, hans broder, og lokker hans hjertenskære
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

“Hør I stolten Adelus, vil I være min fæstemø?
Thi det vil jeg for sanden sige: Ebbe, min brodеr, er død.”
Ja, drukke de dеt fæstensøl end den samme nat
Brylluppet end før månedsdag, de rådte det i-så brat
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild
Det var Ebbe Skammelsøn, han bandt sig sværd ved side
Så bad han sig orlov, hjem til sin fader at ride
Det var Ebbe Skammelsøn, han kom så vel i lag:
Han kom til sin faders gård den første bryllupsdag
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

“Hør I det, mine søstre to, hvad jeg spø’r eder ad:
Hveden er dette møgle folk, her er samlet i dag?”
Svared’ hans yngste søster ud af så megen nød:
“Det er Peder, din broder, holder bryllup med din fæstemø.”
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

Ebbe han vendte sin ganger omkring, han ville af gården ride;
Hans moder fik i tøjlen og holdt, hun bad ham hjemme bide
Hans moder fik ham hynde og stol, at sidde på de øverste bænke
Hans fader fik ham kande i hånd, bad, han skulde gå at skænke
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

Silde om den aften, da rimen, den faldt på
Det var da den unge brud, hun skulde til senge gå
Ledte han den unge brud, alt ad den højeloftsbro:
“Mindes I det, stolten Adelus, I gav mig eders tro?”
“Al den tro, jeg eder gav, den har eders broder
Men alle de dage, jeg leve må, vil jeg eder for være moder.”

“Jeg loved’ jer ej til moder, jeg loved’ jer til min viv!
Derfor skal Peder Skammelsøn lade sit unge liv”
“Slår I eders broder ihjel, siden skal I mig miste!
Så må I sørge jer selv til døde som vilden fugl på kviste.”
Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog
Det var stolten Adelus, han til jorden vog
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

Så tog han det blodige sværd alt under sit skarlagenskind
Så gik han i stenstuen for Peder, sin broder, ind
“Hør du, Peder Skammelsøn, du tøver alt for længe
Bruden længes fast efter dig udi sin brudeseng”
Mælte det Peder, hans broder, svared’ han alt så brat
“Så gerne vil jeg dig unde at sove hos bruden i nat”
Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog
Det var Peder, hans broder, han til jorden vog
Thi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *