home English Tracks Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào? Lyrics

Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào? Lyrics

Song Info: Presenting you Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào? Lyrics.

Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào? Lyrics

Quang Trung
Đừng rời đôi bàn tay
Chưa kịp ôm nhau phút cuối
Đừng rời xa khỏi nhau
Như bóng mây
Mình yêu nhau từ kiếp nào
Đã dìu nhau qua kiếp này
Tim cạnh tim bùng cháy
Chẳng bao giờ tắt đâu

Đời này có lạc nhau
Sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương
Hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi
Em vẫn cứ tìm
[ ĐK ]
Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau
Một đời khốn khó
Nhưng không lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi
Mình hòa lấy nhau
Trong từng linh hồn
Đừng rời đôi bàn tay
Chưa kịp ôm nhau phút cuối
Đừng rời xa khỏi nhau
Như bóng mây
Mình yêu nhau từ kiếp nào
Đã dìu nhau qua kiếp này
Tim cạnh tim bùng cháy
Chẳng bao giờ tắt đâu
Đời này có lạc nhau
Sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương
Hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi
Em vẫn cứ tìm

Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau
Một đời khốn khó
Nhưng không lìa xa

Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi
Mình hòa lấy nhau
Trong từng linh hồn

Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau
Một đời khốn khó
Nhưng không lìa xa

Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi
Mình hòa lấy nhau
Trong từng linh hồn

Yêu là thương đến khi
Mình hòa lấy nhau

Trong từng linh hồn

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *