home English Tracks Malaise [Mal/Alaise] Lyrics

Malaise [Mal/Alaise] Lyrics

Song Info: Presenting you Malaise [Mal/Alaise] Lyrics.

Malaise [Mal/Alaise] Lyrics

[Lyrics of “Malaise [Mal/Alaise] by NightCrawlers (Monst-R & El Fire)]

[Verse 01 : El Fire]
الخاطر يجيب الكتبة و الكتبة تجيب الخاطر
فطريڨ البومباب مخلّي مورايا الدم يتقاطر
فكل سطر نزيدك دوزا خلي الراب يساطر
زادم و ربي ساتر فالفاية طاحو القناطر
ماكانش فيلينغ مريّح نشوف فيه طار بعيد
ولا ماشين فوسط حبابي عشت غريب Corpe هذا
ما تحيرش كي مازاروكش ڤولي شحال كاين فالجيب
ما ديرش حساب فراقهم راحة
Fuck off w vive el 3ib
دير الخير فالبرّاني ما تحصي مين تجيك الدّعوة
بالاك يوساع الضيق بالاك تزيان الدعوة
الهم يرشّي، شكيت للعالي شكوة C’est vrai
الحرام ما يدومش النشوة طفات مور الشهوة
للورقة En face راني كاره و راني فرحان
مور ما نكحّلها نكابي الڤارو نولّي للغرقة
نولّي للبوزا سوايع روتين العرب و لقطات
السلام نهار الملقى Côté sombre هادو 16 ما
[Bridge : El Fire]
شوف .. راني كاره[Hook : El Fire]
غي ديوني فيزيوني فكاش بوطو علني
ما تنساوش تبلغو للماما سلامي
كلامي مالصح حتى العالم عاداني
عروڤي فهاد الأرض ردوني براني[Verse 02 : Monst-R]
موسّع الخاطر فالضيق، كاتب حتى البال يوساع
فالأفعال و الهدرة تسال Des histoirs مخلّي
عند باراجات الڤلب دافن مالناس بزّاف
عند الهاراج تاع العقل دافل عليهم الزعاف
آي، ما بيناتناش الدم
بيننا شي صوالح ينڤالو
شي صوالح مهاد الدنيا فعين الصغار يبانو
الدنيا ديكوري فينا و لي فيها بلا لون
علاش الموتى حيين و البراءة فلّي ذبالو
ما عندي ناسي ما نلوم
هوايا مقابل راسي كل يوم
كي نّوم Passé نتقيا فال
تاع اليوم Passé و غدوة نرد و نعاود ال
علاش نڤول لي نشوف و نضحك فوجه الزمان
الا بغا يوكّل غي الشوك ياك الصبّار ينال
ما طيّحني الهموم لي يطيّحني شكون لي اختارت
و مهما ڤلبنا المكتوب تبقى المعزّة ولو طارت
[Hook : El Fire]
غي ديوني فيزيوني فكاش بوطو علني
ما تنساوش تبلغو للماما سلامي
كلامي مالصح حتى العالم عاداني
عروڤي فهاد الأرض ردوني براني

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *