home English Tracks Al Hakir – על הקיר Lyrics

Al Hakir – על הקיר Lyrics

Song Info: Presenting you Al Hakir – על הקיר Lyrics.

Al Hakir – על הקיר Lyrics

[בית א׳]
כל שנה מתפללים לקיץ, לא חם נורא
אבל לי נראה, זה די ברור שאין ברירה
אם אני מפיל את זה אז זה סימן לכך
מכאן לשם, מעיף את זה בתנופה
כל הבנות על הרצפה [?]
דרינק שלי, סורי ממש על החוצפה, אני מתנצל
תזיזו את התחת, יאללה, להתקדם, אז

[גשר]
על הקיר, על הקיר
אין בושה וגם אין מה להסתיר
אני בצד השני אם בא לך להכיר
זה כמו לפני טיסה כי יש זמן להעביר
ואם זה בשידור אז יצאנו באוויר
[?] אם את שלי אז אין מה להחזיר
וואלה, כי יש לי [?] אז זה נוח ככה
[פזמון]
סמול טוק, צ׳יט צ׳אט
הכל טוב, לאבה מעמיד צ׳יק צ׳ק
היינו אמורים כבר מזמן
נו, אבל הגעתי ועכשיו אני כאן, אני כאן
סמול טוק, צ׳יט צ׳אט
הכל טוב, לאבה מעמיד צ׳יק צ׳ק
היינו אמורים כבר מזמן
נו, אבל הגעתי ועכשיו אני כאן, אני כאן[בית ב׳]
לאבה על זה תמיד
שומר את זה בלואוקי עם התכנית
ג׳ינובלי עם העשרים
תקלטו, עכשיו דפקתי תרגיל
לאבה דום סולג׳ה בלי הדיסקית
בלי הדיסקית, חד משמעית
לאבה, אחי, בא מצפון תל אביב
אין לי רישיון אבל יש אותי בכביש
אתם יכולים לשאול כל מי שמכיר
מכיר את כולם ואותה, אז[פזמון]
סמול טוק, צ׳יט צ׳אט
הכל טוב, לאבה מעמיד צ׳יק צ׳ק
היינו אמורים כבר מזמן
נו, אבל הגעתי ועכשיו אני כאן, אני כאן
סמול טוק, צ׳יט צ׳אט
הכל טוב, לאבה מעמיד צ׳יק צ׳ק
היינו אמורים כבר מזמן
נו, אבל הגעתי ועכשיו אני כאן, אני כאן

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *