home English Tracks KAJ – Kom ti byin Lyrics

KAJ – Kom ti byin Lyrics

Song Info: Presenting you KAJ – Kom ti byin Lyrics.

KAJ – Kom ti byin Lyrics

Texten till Kom ti byin av KAJ

[Vers 1: Jakob]
Maxmo, he e ett ställ me driv
Jär kan do å ska do spender ett liv
Vi har allting mellan himmel å jåod:
En brandkår, en kyrko, en handilsbåod
Å vejjin som e brejd å fin
Vissa stannar, men tem flesta kör föbi
Så svänginin in å sii na najs
Österbottens westcoast paradise
Jär var fistjin i distjin aldri bad
Fö haavi har vi havi jär i allon vääd
Speciellt sommartid e kommersin bra
Tå kesävieraat tulevat Maksamaan
Så ta chansin, la sommarkransin
Å kom ti gubbholmsbadi på dansin
Tå paviljongen e full så e allt på topp
Å e je Maxmo själv som bjuder åpp

[Refräng]
Tå do siir tecknin i skyin
Kom ti byin, kom ti byin!
E finns itt na fö seint elo biti
Kom ti city, kom ti city!
Hilkka ha pilkka na brax no
Kom ti Maxmo, kom ti Maxmo!
Ha do itt vari förr ere dags no
Kom ti Maxmo, kom ti Maxmo!

[Vers 2: Kevin]
Kör ut i skåojin, kör langt å läng
Tå den råopar Hurri, ere dags ti sväng
E je himmelriket do gissa e
Men blinkar do så ha do missa e
Vi har ett träsk en skåola å mycke mer
Nej minus skåolan fö han la ner
E finns nager lindor, lador å träsk
Så gröjtin å fischin e fucking fäsk
På påsk ja tå festar vi
På lokalin me korvin å lotteri
Fö tå brinder brason å vi jetär plättan
Brason an tänds me EU blankettan
Hoppamäki e vår högsta punkt
Tid skidar vi å he e jävlit tungt
Bakom knöussin sir ni Haapa rian
Little known fact: Ja vart laga i an

[Refräng]
Tå do sir tecknin i skyin
Kom ti byin, Kom ti byin
E finns itt na fö seint elo biti
Kom ti city, kom ti city
Denhä byjin e byans number one
Kåomåsan, kåomåsan
Arbeit på talko e va vi kan
Kåomåsan, kåomåsan

E je mang leis
E haa ti ga
Alldeilis

[Vers 3: Axel]
Riksin, Österbottens route sixtysix
Sväng in me Las Palvis för din koffeinfix
Hid gar väjjin bakom takana
Flest tjälahål per capita
Itt så myttjy ti sii, e je va e je
En åker tide, tide å tide
Myttjy gambäfolk, dem hör it va ja seir
Nativitetin e låg, vi var knappt na fleir
E va hårda tider växt åpp i vildmartjin
Levd på råmjölk, råjjin, råköti å bartjin
Hängd me djurin sidan ja bleiv född
Puppe heitt kaninin, e va sad tå an dödd
Per-Erik va tuppin, ja herre på täppan
Tills rävin tåo an å vägra släpp an
Ein åv tjuran råka stärv
Stackars Börje, gåodan kärv

[Refräng]
Tå do sir tecknin i skyin
Kom ti byin, Kom ti byin
E finns it na för seint elo biti
Kom ti city kom ti city
E je bästa ställi på all vis
Kom ti Palvis, Kom ti Palvis
Kör från Vöro ti Maxmo – halvis
Kom ti Palvis, Kom ti Palvis

[Outro]
E sker itt na men e var myttji jåort
He e gängstä livi på en glesbygdsåort

No ha vi lämna båoi, flujji ur holtjin
Do kan ta pojtjin ur byin, men it byin ur pojtjin

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *