home English Tracks Ата-эне (Ata-Ene) Lyrics

Ата-эне (Ata-Ene) Lyrics

Song Info: Presenting you Ата-эне (Ata-Ene) Lyrics.

Ата-эне (Ata-Ene) Lyrics

Аяна Касымова (Ayana Kasymova)
Жүрөсүңөр жашап-иштеп алыста
Чоло тийбейт ай өткөрбөй барышка
Ак эмгекти актайын деп уулуңар
Билим үчүн түшкөн узак жарышка

Ойлоорсуңар санаа тартып, камыгып
Садагалап, караанымдан кагылып
Силер мени самагандай жол карап
Мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып

Силер анда, мен күнчүлүк алысмын
Заманамдан калбай келет жарышкым
Алпештеген энем менен атакем
Экөөңөргө өмүр бою карызмын

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *