home English Tracks Atalyja – Leliumai Lyrics

Atalyja – Leliumai Lyrics

Song Info: Presenting you Atalyja – Leliumai Lyrics.

Atalyja – Leliumai Lyrics

Buvo mūsų, leliumoj
Trys broliukai, leliumoj
Visi trys jau, leliumoj
Kalvelėj kala, leliumoj
Nukals jau man, leliumoj
Aukso žirklalas, leliumoj
Aš užlipsiu, leliumoj
Viršum medelio, leliumoj
Aš nukarpysiu, leliumoj
Visas viršūnėlas, leliumoj
Aš pamatysiu, leliumoj
Tėvelio dvarelį, leliumoj
Tėvelio dvarelį, leliumoj
Sidabru išlietą, leliumoj
Sidabru išlietas, leliumoj
Gonteliais dengtas, leliumoj
An tėvelio dvaro, leliumoj
Saulelė tekėjo, leliumoj
An tėvelio dvaro, leliumoj
Mėnulis ritėjo, leliumoj
An tėvelio dvaro, leliumoj
Saulelė tekėjo, leliumoj
Aš pamatysiu, leliumoj
Anytos dvarelį, leliumoj
Anytos dvarelis, leliumoj
Žaliu variu lietas, leliumoj
Anytos dvarelis, leliumoj
Šiaudeliais dengtas, leliumoj
Ant anytos dvaro, leliumoj
Debesėlis stovėjo, leliumoj
Debesėlis stovėjo, leliumoj
Lietutis lijo leliumoj

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *