home English Tracks ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (ดอกไม้ฤดูหนาว) Lyrics

ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (ดอกไม้ฤดูหนาว) Lyrics

Song Info: Presenting you ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (ดอกไม้ฤดูหนาว) Lyrics.

ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (ดอกไม้ฤดูหนาว) Lyrics

ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง
รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว
ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา

ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
มันจะมีใช่ไหมก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิมในช่วงที่ความรัก ผลิบานอีกครั้ง
พระจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไป
มองกลับมาที่ฉัน ยังไม่ไปไหน
ทุกคนจากไป ไม่กลับมาถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
จะเป็นเธอใช่ไหม
ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิมสิ้นหน้าหนาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง
ดอกไม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น
ขอให้ไม่เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อีกเลย

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *